T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / AVCILAR - Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

YARDIMSEVERLİK

ADALET   

Herkesin ve her şeyin hakkını gözetip tanıma…

Haklı ve haksızı ayırt eden ölçüt…

Akıl ve vicdanın ortak çalışmasıyla hayat semasını aydınlatan erdem…

Temeli vicdanlara atılmış yüksek değer…

Bir tarafı vicdanlarda kurulmaya çalışılan “hak sahibi - ne hakkını vermek” anlamında ilke, diğer tarafı “hak - sıza hak ettiği cezayı vermek” anlamında uygulama yüzlerinden oluşan madalyon...

Tek başına “yasalara uymak”la gerçekleşemeyecek olan, her olayda yasanın sağlamaya çalıştığı ideale uygun bir çözüm üretmesi için bir daha ve bir daha gözden geçirilip uygulanması gereken, kendisiyle rota belirlenen ideal kavram.

Herkesin ve her şeyin yerli yerinde, olması gereken yerde olması ve olması gerektiği gibi kullanılması… Ayakkabı ayağındır, külâh başın.

Birisine ya da bir şeye hakkını vermek, hakkı gözet - mek, herkese lâyık olduğu muameleyi yapmak, dürüst - çe… Kişinin muamelelerinde insaflı ve merhametli, hükümlerinde karşısındakilere eşit mesafeli olması, muhataplarını eşit kabul etmesi ve en sonunda hak ve cezanın herkes için dosdoğru, eksiksiz tezahür etme - sidir.

Farklı tarafların beklentileri arasında hakka uygun olan denge… “Yüklü bir devenin iki yanındaki yüklerin dengeli olması hâli” örneğinde olduğu gibi her şeyin dengede olması… Bir gün mutlaka yerini bulacak bir hakikat…

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.04.2018 - Güncelleme: 03.04.2018 12:56 - Görüntülenme: 42
Kaynak: Okul
  Beğen | 0  kişi beğendi