T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / AVCILAR - Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

.

MEHMET BAYDAR ANADOLU LİSESİ

REHBERLİK SERVİSİ

Okulumuz Rehberlik Servisi 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 2 tane Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen ile hizmet vermektedir. Okulumuzda Rehberlik Servisi çok önemli bir yere sahiptir. Okulumuzda 1. ve  3.katta olmak üzere her bir rehber öğretmenimizin ayrı odası bulunmakta olup, fiziksel donanım açısından herhangi bir eksiklikleri bulunmamaktadır.

Okulumuz Rehberlik Servisi çalışmalarının merkezinde Mehmet Baydar Anadolu Lisesi öğrencileri bulunmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmalarda esas olan; öğrencilerimizin sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır. Bu noktada en büyük yardımcılarımız kuşkusuz değerli velilerimiz ve öğretmenlerimizdir.

Çünkü; etkili ve verimli bir eğitimin okul ve aile arasındaki etkili ve nitelikli iletişimden geçtiğine inanıyoruz. Bu çerçevede velilerimiz ve öğretmenlerimizle de sürekli iletişim halinde çalışmalarımızı yürütmeye gayret göstermekteyiz.

 

Çalışmalarımız;

·     öğrencilerimizin karşılaştıkları zorlukları büyümeden çözmelerine yardımcı olmayı,

·     kendini gerçekleştirme yolunda çıktıkları basamakları sağlıklı bir şekilde adımlamalarını,

·     hayata başlarken gerekli uyum ve iletişim becerilerine sahip olmalarını ,

·     yaşadığı toplumun değerlerine saygılı ve duyarlı,

·     kendisiyle ve çevresiyle barışık, her açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi olarak verdiğimiz hizmetlerde

·         Gizlilik

·         Gönüllülük

·         Süreklilik

·         Kişisel Haklara Saygı

·         Bireyin Değerliliği

·         Bireyin Özerkliği

·         İşbirliği

ilkeleri hassasiyetle gözetilir.

 

Okulumuzda rehberlik hizmetleri kendi içerisinde altı başlık altında ele alınabilir:

1.       Okula ve Çevreye Alıştırma Çalışmaları:

 Bu kapsamda öğretmenlerle işbirliği içinde öğrencilere okul ve yakın çevreyi tanıtıcı etkinliklere yer verilir. Ayrıca bu çalışmalarda öğrencilere okul kuralları, eğitsel kol faaliyetleri ve ders geçme esaslarına ilişkin bilgi de verilmektedir.

2.       Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları:

Öğrencilerin özellikleri ve sorunları bilinmeden onlara yardım sağlanması mümkün olamaz. Bu nedenle öğrencilerin tanınabilmesi amacıyla birtakım test ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Kişisel sorun ve özelliklerin belirlenmesinde kullanılan "Otobiyografi" ve ´Problem Tarama Envanteri´ başarı algılarının ölçülmesi amacıyla kullanılan "Akademik Benlik Kavramı Ölçeği", öğrencinin sınıf içindeki arkadaşlık ilişkilerinin niteliğinin saptanmasında kullanılan "Sosyometri" bu amaçla kullanılan ölçme araçlarından bazılarıdır. Öğrencilerin tanınmasında kullanılan bu araçlardan sağlanan bilgiler hem öğrencilerle hem de gerekli hallerde sınıf öğretmenleri ile paylaşılmaktadır.

3.       Psikolojik Danışma Çalışmaları:

Danışma; öğrenci ve danışmanın yüz yüze gelerek çeşitli problemlere çözüm yolu aramak üzere kurulan psikolojik ilişkidir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi öğrenciyi tanıma çalışmaları sonrasında belirlenen, öğretmenleri tarafından gönderilen ya da kendisi başvuran öğrenciler ile yapılan danışma ya da görüşmeler bu kapsamdaki çalışmalardır. Danışmalar genellikle bireysel olmasına karşın, probleme bağlı olarak grup halinde de yapılabilmektedir.

4.       Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları:

Bu kapsamda öğrencilere ortaöğretim sonrası okul ve sınavlara ilişkin bilgi sağlama çalışmaları yapılmaktadır.

5.       İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları:

 Serviste görüşülen öğrencilerin daha sonra gösterdikleri değişim ve davranışlar hakkında yapılan izleme çalışmalarıdır.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.12.2017 - Güncelleme: 11.12.2017 09:53 - Görüntülenme: 98
  Beğen | 0  kişi beğendi