T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / AVCILAR - Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

Gençlerimizin Başarısı İçin Siz Değerli Velilerimizden Beklediklerimiz

Değerli Anne- Babalar;

Saygıdeğer anne-babalar, ortak bir amaç doğrultusunda çocuklarınıza en iyiyi verme yarışı, son hız devam ediyor.  Gençleri sadece belirli yönleriyle değil, her yönüyle gelişime ayak uyduran birer yetişkin olarak hayata hazırlamak istiyoruz. İyi not alan öğrencinin aynı zamanda iyi ahlak ve olumlu davranışlara da sahip olmasını önemsiyoruz.  İyi meslek erbabı olmanın güzel ahlak sahibi olmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Bu vesile ile ortak amaca hizmet eden okul sistemi içindeki bazı noktalara dikkatinizi çekmek ve bu hususlarda birliktelik duygusunun pekişmesine katkı sağlamak istedik.   Bu vesile ile aşağıda ki hususlarda sizlerin desteğini bekliyoruz:

a) Kılık Kıyafet: Okullarımızda sene başlarında belirlenen ve yıl sonuna kadar aynı standartlarda devam eden bir kıyafet uygulaması vardır. Belirlenen çerçevede öğrencilerin bu kılık kıyafet şartlarına uyarak okula gelmeleri bir ahengin oluşması ve uyum açısından önemli bir unsurdur. Bu konuda gösterilen hassasiyet gereği öğrencilerimizden kıyafeti uygun olmayanlarla görüşmeler yapılmaktadır. Bu konudaki aksaklıkların asgari ölçüde tutulabilmesi için siz velilerimizin desteklerini bekliyoruz. En basit yaklaşımla, çocuğumuzun sabahleyin evdençıkarken okulun kıyafetine uymayan bir görüntü ile çıkmaması temin edilirse, çocuğun okulda alacağı uyarıların önüne geçmiş ve okul yönetimine de önemli bir konuda yardımcı olmuş oluruz.

b) Zamanında derse giriş çıkış: Okullarımızda dersler belirli saatler arasında yapılmaktadır. Bu saatlerin dışına çıkan (sabah ve öğlen grubu geç gelişler) öğrenci gerek gireceği dersin düzenini bozma gerekse anlatılan dersi kaçırma bakımından sıkıntı yaşatmaktadır. Evimizin uzaklığını göz önünde tutarak öğrencinin evden çıkışını, okula yetişebileceği uygun bir zaman diliminde tutmaya çalışarak bu problemi beraber çözebileceğimizi düşünüyoruz.

c) Ödevler: Okulda yapılan öğretim faaliyetinin daha kalıcı hale gelmesi için okullarımızda genel konu tekrarı ve test uygulamalarını içeren ödevler verilmektedir. Ödev görevi, ders çalışma alışkanlığı pekişmemiş öğrenciler tarafından ihmal edilebilmektedir. Bu tarzda çalışma alışkanlığına sahip öğrenciler, bir otokontrol mekanizması eşliğinde daha verimli olurlar. Bu nedenle öğrencilerin ödev takiplerinin yapılmasında bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Yapılan motive edici konuşmaların yanında, ödevin içeriği ve gelinen son nokta hakkında bilgi vermesini de isteyerek ödev bilincinin oluşmasına katkı sağlamış oluruz. Burada amacın sorgulamak değil, ödevin önemine işaret etmek olduğunu iyi anlamalıyız.

Evde ders çalışmakta zorluk yaşayan öğrencilerin ders çıkışı ve hafta sonları yapılan destekleme kurslarına tavsiye ediyoruz. Destekleme kursları saat ve programlarıyla ilgili detaylı bilgiyi ilgili müdür yardımcınızdan alabilirsiniz.

d) Genel kurallar: İnsanlar; toplu halde yaşamanın gereği olarak, kendi aralarındaki ilişkileri düzenleyen normlara her an ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaçları karşılayan ve toplumları düzen içinde yaşatan kurallar her zaman olmuştur. Okul ortamını bir topluluk olarak düşünürsek, buradaki ilişkileri düzenleyen kuralların olması da kaçınılmazdır. Okuldaki faaliyetin amacına ulaşması, oradaki düzenle doğru orantılıdır. Şunu bilmeliyiz ki sistemin içindeki her unsur, üzerinde düşünülerek ve öğrencinin yararına olacak şekilde düzenlenmektedir. Bu nedenle sizlerden okul da uygulanan kurallara tam olarak destek vermenizi ve bu konudaki istişareleri bizimle yapmanızı bekliyoruz. (Örn. Cep telefonunun ders saatlerinde toplantı modunda ya da kapalı olarak bulundurulması gibi)

 Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe adım atmaları bizim temel amacımızdır. Yukarıda bahsi geçen konularsa bizi bu amaca taşıyacak köprülerin direkleridir. Bu köprüleri beraberce ayakta tutmak ve geleceğe daha emin adımlarla ilerlemek dileğiyle…

 

Rehberlik Servisi

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 11.12.2017 - Güncelleme: 11.12.2017 11:51 - Görüntülenme: 51
Kaynak: ESENYURT ANADOLU LİSESİ
  Beğen | 0  kişi beğendi