T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / AVCILAR - Mehmet Baydar Anadolu Lisesi

DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK

DOĞRULUK DÜRÜSTLÜK  

Doğruluk; doğru olma hâli… Doğru olana yakışır dü- şünce, söz ve davranış… Hakka, hukuka ve güzel ahlaka uygun olarak kusursuz, yanlışsız, tam ve tatminkâr bir şekilde…

Hayatı başından sonuna kadar, kendi içimizde ve baş- kalarıyla ilişkilerimizde eğip bükmeden, yalan veya yanlışa sapmadan, gerçeğe uygun olarak dosdoğru yaşamak…

Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe, hakka ve hakikate uygun olması... İçinde bulunulan durum için en iyi ve geçerli olabilecek kararı alabilmek... Menfaatimize aykırı olsa da her zaman ve her yerde dürüst olmak... Sağduyudan ayrılmadan, yalan dolan olmayan, isabetli, yerinde, uygun davranışlarda bulunmak... Her durumda doğruyu söylemeyi başarmak, başkalarını aldatmamak... İki yüzlülükten uzak, riyasız, ciddi ve içten bir yaklaşımla hatalardan uzak duruş, yapılan hataları telafi ediş... Candan, gö- nülden, açık yürekli davranarak tercih edilen istikamete ilerleme...

Doğruluk; düşüncede, sözde, niyette, iradede, azimde ve davranışlarda tutarlılıktır. Bütün mükemmelliklerin sebebidir; kalbin saflaşması, insanın söz ve davranış- larında hakkı, hukuku gözetmesidir. İçinde bulunulan ortamın etkisiyle ahlaki ilkeleri çiğnememektir. Baş- kalarına verdiğimiz cevaplar ile içimizden kendimize verdiğimiz cevapların uyumudur.

Dürüstlük gösterip akla, düşünmenin yasalarına, ger- çeğe münasip olarak, hak ve hakikat ölçülerine uygun şekilde düşünmek, konuşmak ve yaşamaktır. Cesaret ve metanetle baskılar karşısında ahlaki ilkelerden taviz vermeden yaşamaktır. Daima bir hüsnüniyet içinde kimseye zarar vermeden ve başkalarının iyiliğini isteyerek yaşamaktır.

Beyan edilen ile niyet ve hareketlerin tutarlılığıdır; olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır. İnsanın aklı ve kalbiyle barışık olması, dudağı ile kalbi arasında, diliyle aklı arasında bir uyumsuzluk veya çelişki bulunmamasıdır. Kişisel bütünlüğün ilk aşamasıdır: Özün, sözün, eylemin ahenk içinde olmasıdır.

25-05-201725-05-201725-05-2017

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.04.2018 - Güncelleme: 03.04.2018 12:57 - Görüntülenme: 93
Kaynak: Okul
  Beğen | 0  kişi beğendi